top of page

100% Jaktopplevelse

OM MIDTNORSK JAKT- OG SKYTESIMULATOR, MNJS

Adresse: Malmvegen 527, 7380 Ålen    

 

Firmaet MIDTNORSK JAKT- OG SKYTESIMULATOR (MNJS), har investert i en Marksman ST-2 simulator som er plassert i et rom på ca 85m2 . Skyteveggen har en størrelse på 8m x 3m. Rommet har to sittegrupper og et galleri der du kan sitte og dele erfaringer med jakt- og skyteinteresserte mens du venter på tur hvis det er flere til stede. Det er mulighet for å kjøpe seg kaffe eller te i lokalet.

 

Du kan skyte med både hagle og rifle der du kan velge å ta med eget våpen, eller du kan låne av MNJS. Simulatoren benytter ikke laserbasert teknologi slik at skytingen ikke er forbundet med noen form for fare, bl.a. syn. Alle skudd kan analyseres og sees på en dataskjerm. Du kan følge geværets bevegelser før og under skuddøyeblikket for derved å se hva du eventuelt gjør feil, eller bør rette på. Simulatoren gir god trening for de som har tenkt å ta jegerprøven. Her kan man lære seg grunnprinsippene rundt skyting før man begynner å skyte på bane.

 

Simulatoren kan benyttes på en rekke skyteobjekter. MNJS har i første omgang satset på hagleskyting mot leirduer og ryper. Med rifle er det selvfølgelig mulighet for å skyte mot blink, men mer interessant er det å skyte mot løpende elg, villsvin og bjørn, foruten elgbane.

Du kan legge inn vegetasjon med trær etter eget ønske, slik at du kan oppleve ekte jaktsituasjoner. Du kan også regulere viltets fart og vinkler i forhold til skytteren. Dette kan gi skytteren mulighet til ekstra trening i skyteposisjoner som en sliter med.

 

Selve simulatorrommet vil holde romtemperatur året rundt slik at du kan skyte uten å tenke på lysforhold, utetemperatur og værforhold. Rommet skal holdes så rent som mulig slik at skytterne må ta av uteskoene ved inngangen, eller bytte til innesko, eventuelt benytte plastovertrekk som finnes i inngangspartiet.

 

Simulatoren ligger like ved FV 30, på Mosletta, ca 3,5 mil nord for Røros og 1 km nord for Ålen kirke.

 

For ytterligere opplysninger om simulatoren ST-2 se www.marksman.no eller www.marksman.se

 

 

bottom of page