top of page

100% Jaktopplevelse

HISTORIKK

 

Våren 2009 ble det holdt et møte arrangert av grunneierne på Mosletta og i Myrgrenda i Ålen i den hensikt å se på mulighetene til å skape næringsvirksomhet innen landbruk i nærområdet. Etter en rekke møter, idedugnader, ekskursjoner i Rørostraktene/Østerdalen og Sverige ble det i samarbeid med Holtålen kommune, Fylkesmannen, BLILYST og Sør- Trøndelag fylkeskommune startet et forholdsvis stort prosjekt: ”Grendafjøs og næringsutvikling på Mosletta og i Myrgrenda i Ålen, Holtålen kommune”.

 

Prosjektbeskrivelsen kan kort sammenfattes i; Utnyttelse av de totale ressursene i området, bygging av et grendafjøs, bruk av tomme bygninger, utnyttelse av vassdrag, ta vare på kulturlandskapet, bruken av dyrka jord og skog, skape aktivitet for å hindre fraflytting, skape sosiale møteplasser.

 

Så langt har innbyggerne, med god hjelp av Holtålen kommune, bygd en natursti på 1200 m langs den idylliske elva Gaula. Her kan du også benytte oppsatt gapahuk, skatebordrampe og grill. Dette er sentralt plassert omtrent midt i området. Denne aktiviteten driftes av Mosletta- og omegn velforening som ble stiftet som et ledd i prosjektet. Grendafjøs ble det ikke rom for, men prosjektet resulterer i bygging av et fjøs for sau. Det var liten interesse for bruk av tomme bygninger i næringssammenheng, men MIDTNORSK JAKT- OG SKYTESIMULATOR ble etablert midt i området. Dersom det er minst en interessert jeger eller skytter i familien, kan skytesimulatoren benyttes mens resten av familien kan rusle langs Gaula på turstien, benytte grillen, eller skaterampa, eventuelt fiske ørret/laks på sommers tid eller benytte alpinbakken og turløypene i nærheten vinters tid. Det er også kort vei til kafe/restaurant i Ålen sentrum. Det er ca. 3,5 mil til Røros med muligheter for overnatting, handel og aktiviteter.

 

En kan si at uten en positiv innsats fra Holtålen kommune hadde dette prosjektet strandet i en tidlig fase. Simulatoren er blitt økonomisk støttet av Interkommunalt næringsfond for Holtålen og Røros og kommunalt fond i Holtålen. Uten denne etableringsstøtten ville prisnivået for å benytte simulatoren blitt for høyt. Vi retter en stor takk til ansatte i Holtålen kommune som har bidratt til både prosjektet og etableringen av jakt- og skytesimulatoren.

 

 

 

bottom of page