top of page

100% Jaktopplevelse

FORMÅL

 

Hovedmålgruppen vil være jakt- og skyteinteresserte fra hele Midt- Norge, men spesielt fra Rørosregionen, Gauldalen og Nord- Østerdalen, samt besøkende, hytteeiere, overnattingsgjester, forbipasserende turister.

 

Målet med etablering av en skytesimulator er å skape økt aktivitet i regionen, skape nye arbeidsplasser og styrke eksisterende. Øke trivselen for innbyggerne og hytteeierne i regionen, tiltrekke turister og øke interessen for friluftsaktiviteter. I og med at rypebestanden er varierende med innføring av ”bag limit” vil en simulator kunne erstatte selve skyteopplevelsen uten at det faller en rype eller løses et skudd. Jegere vil kunne trene vær- og lysuavhengig og få et ekstra samlingssted, samtidig som skyteferdighetene vil bedres. Bedring av skyteferdigheter vil også redusere skadeskyting. Miljømessig vil skyting med datasimulering spare naturen for utslipp av tungmetaller. Det forventes at et slikt senter i fjellregionen vil gi synergieffekter rettet mot eksisterende næringer, spesielt rettet mot hotell- og turistnæringene. Skytesimulatoren kan også benyttes til opplæring i våpenbruk blant ungdom, og i forbindelse med valgfag i skolen da det skytes uten risiko for skader. Økt interesse vil gi større tilslutning til skytterlagene. En må heller ikke glemme at det kan være interesse for skyting mot simulerende vilt av personer som ikke kan tenke seg å jakte, eller jegere som ikke får tildelt jaktkort. Bruk av simulator gir mulighet til å trene oftere fordi du slipper å skifte om til yttertøy,” dørstokkmila” blir mye mindre. Det er bare å ta med geværet uten sluttstykke eller magasin. Legg skuddene igjen hjemme !!! og benytt simulatoren i fritida, året rundt. Gevær kan du også låne på stedet. Det gjelder her som ellers i samfunnet, trening gjør mester.

 

Kanskje noen i området har ambisjoner om delktakelse OL med skyting på leirduer eller løpende villsvin?

 

Det nærmeste stedet i Norge der du finner en Marksman ST-2 er på Lillehammer iflg. importøren. Denne simulatoren ble også valgt på natursenteret i Flå i Hallingdal. Senteret blir i startfasen organisert som et enkeltpersonforetak, men målet er å skape arbeidsplasser i området, der samarbeid med andre bedrifter vil kunne gi synergieffekter.

 

 

bottom of page