top of page

PRISER

 

Alle priser for bruk av simulator er inkl. mva

 

Det selges abonnement med varighet på 1, 3, 6 mnd eller 1 år. 

Det er mulighet for å kjøpe dagskort.

Abonnement:

 

1 år (2400 kr eller 199 kr pr måned med bindingstid på minimum ett år),

 

6 mnd (1800 kr eller 299 kr pr mnd i et halvt år med mulighet til forlengelse etter avtale),

 

3 mnd (1500 kr),

 

1 mnd (750 kr),

 

Dagskort (Pris etter avtale)

 

Erfaringsmessig viser det seg at det er svært viktig at brukerne får god opplæring i bruken av simulatoren. Dette for at læringseffekten skal bli så stor som mulig. Ved første gangs registrering kreves det at en gjennomgår en enkelt innføring i bruken av simulatoren.

 

Etter gjennomført kurs og underskrevet kontrakt, samt bekreftet betaling, får man adgang til simulatoren ved bruk av kode på mobiltelefon i tidsrommet 06.00- 23.00 alle dager (kan utvides ved avtale), med unntak av enkelte tidspunkt for spesielle bestillinger eller service på simulatoren. Disse tidspunktene vil bli annonsert på hjemmesiden til MNJS i god tid før de bestilte timene.

 

Adgangskoden er personlig og kan ikke benyttes av andre enn den som har signert for den. Abonnenten er ansvarlig, også økonomisk, for uvettig bruk av lokalet og utstyret i den perioden man er til stede, og at dette er forsvarlig låst og ryddet når man forlater det.

 

Det gjøres oppmerksom på at det blir ført elektronisk logg over hvilke adgangskoder som benyttes, samt at lokalet er videoovervåket.

 

Aldersgrense er 18 år.

 

Dersom du er under 18 år og ønsker adgang, ta kontakt med MNJS så vil du kunne benytte simulatoren med navngitt ansvarlig person til stede. Det gis 25 % rabatt for alle under 18 år og for ektefelle/samboer til hovedabonnenten.

 

Ta kontakt og be om prøveskyting og innføring i bruken av simulatoren.

Øvrige priser:

 

Eventkvelder for firmaer, klubber, lag eller liknende med eller uten instruktør:

 

Ta kontakt med oss og avtal pris.

 

bottom of page